Energideklaration för BRF – viktigt för ett hållbart boende

13 april 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

För bostadsrättsföreningar (BRF:er) i Sverige är energideklaration inte bara en lagstadgad skyldighet utan även ett viktigt verktyg i arbetet mot ett mer hållbart och energieffektivt boende. En sådan deklaration ger en ökad förståelse för fastighetens energiförbrukning, vilket kan hjälpa till med att identifiera åtgärder som kan leda till lägre energikostnader och en minskad miljöpåverkan. I den här artikeln går vi igenom vad en energideklaration innebär för BRF:er, hur processen går till och vilka fördelar det finns med att upprätta en sådan.

Vad är en energideklaration för BRF?

Vad innebär en energideklaration?

En energideklaration brf är ett dokument som ger en överblick över en fastighets energiprestanda. För bostadsrättsföreningar innebär det att man får en detaljerad bedömning av hur mycket energi som går åt för uppvärmning, varmvatten, kylning och ventilation. Deklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert och innehåller rekommendationer för hur energieffektiviteten kan förbättras.

Lagkrav och tidsramar

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader ställer krav på att alla byggnader över en viss storlek, däribland fastigheter som förvaltas av bostadsrättsföreningar, ska energideklareras med jämna mellanrum. För nya byggnader ska denna göras innan de tas i bruk, och för befintliga byggnader ska en ny deklaration utföras var tionde år eller vid ägarbyte.

energideklaration brf

Processen för att utföra en energideklaration

Samla in information och genomföra besiktning

Grunden i arbetet med energideklaration är datainsamling. Energiexperten behöver tillgång till information om fastighetens storlek, byggår, tidigare energianvändning, och vilka energisystem som finns installerade. Denna information kompletteras med en fysisk besiktning av fastigheten, där experten undersöker isolering, fönster, värmesystem och andra komponenter som påverkar byggnadens energiprestanda.

Analysera data och ta fram rekommendationer

När all information har samlats in och besiktningen är genomförd analyserar energiexperten data och tar fram en energideklaration. I denna rapport presenteras fastighetens energistatus och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energiprestandan. Dessa åtgärder kan inkludera alltifrån enklare insatser såsom byte till energieffektiva fönster eller lampor, till mer omfattande åtgärder som att installera en ny värmepump eller tilläggsisolering.

Fördelarna med att genomföra en energideklaration

Ekonomiska och miljömässiga vinster

Det finns flera fördelar med att ha en aktuell energideklaration. Förutom att det är ett lagkrav fungerar deklarationen som en vägkarta för energiförbättringar som kan leda till lägre energikostnader. Detta gynnar både föreningen ekonomiskt och de boende genom potentiellt sänkta avgifter. Dessutom bidrar energieffektiviseringsåtgärder till att minska föreningens miljöavtryck, något som blir allt viktigare i tider av klimatförändringar och ökad miljömedvetenhet.

Ökat värde och attraktivitet

En BRF med en god energiprestanda kan dessutom öka värdet på de enskilda lägenheterna och göra föreningen mer attraktiv för potentiella köpare. En energideklaration kan därför ses som en långsiktig investering i fastighetens och föreningens framtid.

Fler nyheter